• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

Witamy na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na mocy umowy ramowej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoim działaniem obejmujemy powiększony od 2015 roku obszar 10 gmin: Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza, Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

Zapraszamy wszystkie osoby, organizacje, samorządy oraz przedsiębiorców, którzy chcieliby z nami współpracować w zakresie pełnienia naszej misji lub chcieliby uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oś. 4.

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Strona główna / LSR 2014-2020
banery_lewe_mrrw
banery_lewe_mr
banery_lewe_por

Współpracujemy z

opzwwb
pfp
kpzpip
zszs
Gospodarstwo Rybackie Ślesin Sp. z o.o.
pdkip
banery_aw
pankarp

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera.

Logowanie
LSR 2014-2020
Posiedzenie I (konkurs 1/2017, 2/2017)-protokół PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
czwartek, 03 sierpnia 2017 14:31

Protokół z I posiedzenia Rady LGR "Nasza Krajna i Pałuki" z dnia 27.07.2017 r.

 
Konkurs 3/2017 - wyniki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
czwartek, 03 sierpnia 2017 14:26

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny Rady Stowarzyszenia LGR "Nasza Krajna i Pałuki" wniosków złożych w odpowiedzi na konkurs 3/2017:

Konkurs 3/2017- operacje zgodne z Programem i LSR

Konkurs 3/2017 - lista operacji ocenionych (wybrane i niewybrane do finansowania)

Protokół z II Posiedzenia z dnia 28.07.2017 r.

 

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu.

Wzór protesu.

Poprawiony: piątek, 04 sierpnia 2017 11:24
 
Konkurs 2/2017-wyniki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
czwartek, 03 sierpnia 2017 14:21

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny Rady Stowarzyszenia LGR "Nasza Krajna i Pałuki" wniosków złożych w odpowiedzi na konkurs 2/2017:

Konkurs 2/2017- operacje zgodne z Programem i LSR

Konkurs 2/2017 - lista operacji ocenionych (wybrane i niewybrane do finansowania)

 

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu.

Wzór protesu.

Poprawiony: czwartek, 03 sierpnia 2017 18:36
 
Konkurs 1/2017-wyniki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
czwartek, 03 sierpnia 2017 14:13

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny Rady Stowarzyszenia LGR "Nasza Krajna i Pałuki" wniosków złożych w odpowiedzi na konkurs 1/2017:

Konkurs 1/2017 (infrastruktura)- operacje zgodne z Programem i LSR

Konkurs 1/2017 (infrastruktura) - lista operacji ocenionych (wybrane i niewybrane do finansowania)

Konkurs 1/2017 (promocja) - opercje zgodne z Programem  i LSR

Rady Konkurs 1/2017 (promocja) - lista operacji ocenionych (wybnra i niewybrane do finansowania)

 

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu.

Wzór protesu.

Poprawiony: czwartek, 03 sierpnia 2017 18:36
 
Kryterium- Podmiot prowadzący działalnośc w sektorze rybactwa i akwakultury PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
sobota, 08 lipca 2017 06:13

W celu poświadczenia, że podmiot nadal prowadzi działalność w tym sektorze,  oprócz dokumentów wskazanych w źródle weryfikacji kryterium konieczne jest załączenie dodatkowego oświadczenia podpisanego przez Wnioskodawcę.

 
Doradztwo biura- wyjaśnienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
sobota, 08 lipca 2017 06:11

Kryterium zostanie uznane a punkty przyznane za każde przeprowadzone przez pracownika LGR doradztwo, zarówno w siedzibie Stowarzyszenia jak i poza nią, poświadczone podpisaną Kartą doradczą oraz rejestrem doradztwa prowadzonym przez biuro LGR.  

 
Kryterium-gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji-wyjaśnienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
sobota, 08 lipca 2017 05:52

W przypadku zaplanowanego przez Wnioskodawcę w ramach niniejszej operacji zakupu sprzętu/maszyn/urządzeń do wniosku należy załączyć co najmniej trzy porównywalne oraz aktualne oferty cenowe, umożliwiające zweryfikowanie gotowości do realizacji operacji, racjonalności zaplanowanych do realizacji zadań oraz racjonalności kosztów kwalifikowalnych dla każdego zadania polegającego na zakupie sprzętu/maszyn/urządzeń.

Przedstawione oferty cenowe powinny zawierać takie elementy jak:

  • wskazanie sprzedawcy/usługodawcy;
  • przedmiot zakupu/usługi;
  • podstawowe parametry techniczne sprzętu/charakterystykę usługi;
  • cenę netto oraz brutto bądź stawkę podatku VAT.

W opinii Samorządu Województwa w Toruniu za oferty porównywalne uznaje się takie, w których oferenci zawierają minimum 3 takie same lub podobne parametry charakterystyczne towaru. Zakres ofert może różnić się jedynie danymi oferenta, cenami brutto i netto, terminem płatności, datą wystawienia dokumentu.

W przypadku przedstawienia trzech ofert zawierających podobne parametry techniczne towaru należy w tabeli B.VII Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzecowo-finansowym operacji wskazać odpowiednio parametry oraz przedział w jakim zawierają się ww. parametry (np. nie gorsze niż…; minimalny-maksymalny; co najmniej…).

Oferty cenowe powinny wykazywać, że Wnioskodawca analizując rynek i szukając potencjalnych dostawców towarów zapewnił oferentom taki sam dostęp do informacji na temat produktu, który zamierza zakupić w ramach realizacji operacji. Przedmiot zapytania powinien być opisany w sposób na tyle szczegółowy, aby  umożliwiało to weryfikację ofert pod kątem osiągnięcia zakładanego celu operacji.

W przypadku nie posiadania przez wnioskodawcę 3 ofert z uwagi na unikatowość/charakter sprzętu/maszyn/urządzeń (np. zabytki muzealne, jeden producent/dystrybutor itp.) konieczne jest złożenie oświadczenia, w którym Wnioskodawca informuje, że nie mam możliwości przedstawienia 3 ofert na podany sprzęt/maszyny/urządzenia wraz z wyjaśnieniem. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez Radę indywidualnie.

 
Warunek utworzenia miejsca pracy-wykonywanie prac sezonowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
wtorek, 04 lipca 2017 07:33

Miejsce pracy może być związane z wykonywaniem prac sezonowych na podstawie stosunku pracy, zawierane na czas wykonania określonych czynności związanych z tzw. sezonowością. Minimalny czas trwania takiej umowy to 3 miesiące, ponawiany co roku, co najmniej przez 3 lata; polega na świadczeniu pracy na rzecz beneficjenta przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym pod warunkiem, że pomiędzy beneficjentem a członkiem rodziny zostanie zawarta umowa pisemna (Instrukcja do wniosku o dofinansowanie, str. 4)

 
Procedura postępowania w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów na liście rankingowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
wtorek, 04 lipca 2017 07:28

W przypadku operacji o równej ilości uzyskanych punktów, o miejscu na liście operacji wybranych zdecyduje procentowy udział wkładu własnego wnioskodawcy (tj. wnioskodawca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych operacji zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu listy operacji wybranych).

W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście (tj. jednakowy procentowy udziały wkładu własnego wnioskodawcy) o miejscu na liście operacji wybranych zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miescu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Poprawiony: wtorek, 04 lipca 2017 08:10
 
Doradztwo dla potencjalnych benefcjentów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Pierucka   
poniedziałek, 03 lipca 2017 10:19

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ostatnim dniu naboru wniosków tj. 17 lipca (poniedziałek) doradztwo NIE BĘDZIE PROWADZONE.

Osoby, które chcą jeszcze skorzystać z doradztwa pracowników biura LGR zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz 7.30-15.30 po uprzednim umówieniu się na wizytę, tel. 690 984 318.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3
Copyright © 2011. Realizacja: Nasza Krajny i Pałuk